696636704829481
top of page

תמר | אילת

האם דגים ישנים?

שלומי הוטרינר עונה...

בהחלט. דגים מתעייפים, וצריכים לישון כדי לחדש כוחות. במהלך השינה, פעילות השרירים שלהם פוחתת באופן משמעותי וקצב הלב מואט בממוצע בחצי. מדענים גילו שכמו אצל בני אדם, כאשר דגים ישנים שינה עמוקה, הרגישות שלהם לגירויים חיצוניים נמוכה מאוד, אז אל תנסו להעיר אותם...

בסימן-שאלה.png

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page