696636704829481
top of page

נבו | ירושלים

האם דובים אוכלים דבש?

מיכל הזואולוגית עונה...

הדובים אמנם נחשבים לטורפי היבשה הגדולים בעולם, אבל למעשה הם לא טורפים בלבד, אלא אוכלי-כול – "אומניבורים". בעונת האביב, שהמזון בה זמין ושופע, הדובים הם מכונות אכילה משוכללות שזוללות מכל הבא ליד. אפשר לומר שהתשובה לשאלה "מה הדובים אוכלים?", היא פשוט "כל מה שאפשר".

בסימן-שאלה.png

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page