696636704829481
top of page

לוטם | אילת השחר

מה קורה כשיש לנו בחילה?

גילי הרופא עונה...

תחושת בחילה היא מנגנון הגנה. כשנתקלים במשהו מזיק, כמו רעל או מזון מקולקל, מרגישים בחילה ומתרחקים ממנו.
אם טעינו ואכלנו משהו כזה, לאחר הבחילה יפעל לעתים גם מנגנון הקאה, כדי להוציא את הגורם המזיק מהגוף.

בסימן-שאלה.png

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page