696636704829481
top of page

שוהם | עפולה

ראיתי תמונה של המוח ויש בו מלא קפלים, מדוע?

הדס המדענית עונה...

פני השטח של המוח האנושי גדולים בהרבה מפני השטח של הגולגולת. במהלך ההתפתחות העוברית המוח הולך וגדל ונוצרים בקליפתו קפלים רבים. זה מאפשר לדחוס את המבנה המורכב מאוד של המוח בתוך הגולגולת.

בסימן-שאלה.png

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page