696636704829481
top of page

מעין | מעלה אדומים

איך עושה גורילה?

מתן הזואולוג עונה...

כשילדים קטנים מתחילים לדבר, הם צריכים ללמוד את השפה המקומית מההורים שלהם. אצל רוב בעלי החיים המצב שונה, והם נולדים כשהם יודעים כבר להשמיע קולות שהוריהם וסביבתם יבינו. עם זאת, לגורילות, שהן סוג של קרובי משפחה שלנו, בני האדם, יש יכולות מיוחדות בתחום. באחרונה גילו מדענים שגורילות יכולות להמציא קולות חדשים, כדי לתקשר איתנו בני האדם. הן אפילו יכולות ללמוד אותם זו מזו.

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page