696636704829481
top of page

דנית | כפר הס

איך עטלפים מנווטים?

קרן הזואולוגית עונה...

עטלפים הם נווטים מצויינים, ויש להם שיטה מיוחדת מאוד שעוזרת להם להגיע ממקום למקום. איך הם עושים את זה? העטלף משמיע קולות בתדרי אולטרסאונד שבין 20 ל-200 קילוהרץ, שנמצאים מחוץ לטווח השמיעה האנושי הנורמלי. כשגלי הקול הללו פוגעים בעצמים בסביבה, הם מופצים לכל עבר וחלקם חוזרים אחורה לאוזני העטלף. הזמן שחולף בין השמעת הקריאה לבין קליטת הגלים החוזרים, מלמד את העטלף מה המרחק של העצם ממנו - והדבר עוזר לו לנווט בסביבה.

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page