696636704829481
top of page

שרון | יבנה

אני רואה עם העיניים ושומעת עם האוזניים, נכון?

ורד המדענית עונה...

החושים השונים קולטים מידע על הסביבה ועל מצב המערכות בתוך הגוף ומעבירים אותו למוח. המוח מעבד את המידע ושולח לאיברים בגוף הוראות מה עליהם לעשות. למעשה העיניים שלנו רק קולטות מידע והמוח הוא זה שמעבד אותו ומייצר תמונה. אפשר לומר שהמוח אחראי על כל הפעולות, המחשבות והרגשות - הכול מוח!

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page