696636704829481
top of page

אלעד | בנימינה

האם חיות יודעות לעשות חשבון?

קרן הזואולוגית עונה...

התשובה היא כן! יש חיות שיודעות לעשות תרגילים בסיסיים בחשבון. לא מזמן למשל התגלה שיש דגים שיודעים לחבר ולחסר. יש עוד חיות שמסוגלות לכך - למשל קופים, דיונונים, כמה סוגי ציפורים ואפילו כמה עכבישים וחרקים.
התכונה הזאת עוזרת לבעלי החיים השונים לשרוד בעולם. למשל, כדי לחשב איפה יש יותר מזון או כמה טורפים רודפים אחריהם.

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page