696636704829481
top of page

יאיר | זכרון יעקב

האם מצאו מאובנים של דינוזאורים בארץ ישראל?

שגית הפליאונטולוגית עונה...

בארץ ישראל לא מצאו מאובנים של עצמות דינוזאורים, אבל, יש שני אזורים עם סלעי גיר שיש בהם טביעות רגליים של דינוזאורים. החוקרים חושבים שהם חיו פה בערך לפני 100 מיליון שנה. באותה תקופה הייתה ארץ ישראל שקועה מתחת למים של ים קדום שנקרא "תטיס". חבל שאנחנו לא יכולים לדעת בוודאות למי שייכות טביעות הרגליים הקדומות האלה, אבל לפחות אנחנו יודעים שדינוזאורים צעדו כאן.

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page