696636704829481
top of page

אלישע | טלמון

המורה לספורט אמרה שספורט חשוב גם למוח, אני לא מבין מה הקשר…

ורד המדענית עונה...

כולנו יודעים שספורט חשוב לשמירה על הבריאות הגופנית שלנו, אבל היום מדענים יודעים שלספורט יש גם השפעה מיטיבה על המוח שלנו. ספורט משפר את היכולות הקוגניטיביות השונות וגם את מצב הרוח, אז רוצו לעשות ספורט!

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page