696636704829481
top of page

גוני | ביצרון

למה בוכים כשחותכים בצל?

תהילה הביולוגית עונה...

כשאנחנו חותכים בצל, אנחנו הורסים את התאים שלו, ואז משתחרר חומר כימי שמתנדף לאוויר, מגיע לעיניים שלנו וגורם לתחושת שריפה. מיד מופרשות דמעות מהעיניים כדי לשטוף את החומר השורף החוצה. הבצל משתמש בחומרים השורפים כדי להגן על עצמו מפני יצורים שאוהבים לאכול אותו. הגירוי השורף והלא נעים הזה אולי לא מספיק חזק כדי להרחיק בני אדם, אבל הוא עובד על חיות אחרות שמפסיקות את האכילה ומתרחקות.

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page