696636704829481
top of page

יונתן | עין אילה

למה בעיר כמעט לא רואים כוכבים בלילה?

נעמה האסטרונומית עונה...

כשאנחנו גרים באיזור עירוני ומסתכלים לשמי הלילה, בדרך כלל לא נראה כמעט כוכבים. הסיבה: הם מוסתרים מאחורי התאורה המלאכותית שיצרנו כדי להאיר את הלילה. לתופעה הזו יש שם: "זיהום אור". למה זיהום? תאורת יתר יכולה לשבש את המגנונים הטבעיים של הגוף, גם אצל בני אדם וגם אצל בעלי חיים. תכנון תאורה מוקפד, שמאיר רק את מה שצריך, בעוצמה מתאימה, יכול לסייע לצמצם את הבעיה.

דני | רחובות שואל..

האחות החדשה שלי ממש לא מבינה כלום, יש לה בכלל מוח?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page