696636704829481
top of page

איילה | שפיר

למה הדם אדום?

גילי הרופא עונה...

אחד מתפקידיו העיקריים של הדם הוא להעביר חמצן מהריאות אל תאי הגוף ולסלק מהם פסולת. בתוך הדם יש חלבון מיוחד שנקרא המוגלובין שתופס את חלקיקי החמצן ושומר עליהם בתוך הדם. בתוך החלבון הזה יש אטום ברזל. הצבע האדום של הברזל בדם, הופך את הדם שלנו לאדום.

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page