696636704829481
top of page

דני | רחובות

למה השקיעה אדומה?

ורד המדענית עונה...

קרינת השמש מורכבת מגלים באורכים שונים. אורכי הגל של האור הסגול והכחול הם הקצרים ביותר בטווח האור הנראה, ולכן הם מתפזרים באטמוספרה, שכבת האוויר שנמצאת בגובה רב, מורכבת הרבה יותר מגלים ארוכים יותר כמו אלו של הצבע האדום. בזמן השקיעה, האור הכחול מתפזר ברובו מתחת לקו האופק. חלקי האור שמגיעים לעינינו הם אורכי הגל הארוכים ביותר בטווח הנראה – הכתום והאדום.

דני | רחובות שואל..

האחות החדשה שלי ממש לא מבינה כלום, יש לה בכלל מוח?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page