696636704829481
top of page

גיל | חיפה

למה מפהקים?

גלית הרופאה עונה...

עדיין אין תשובה ברורה לשאלה המסקרנת הזו. אחד ההסברים המובילים הוא שהפיהוק נועד לקרר את המוח. לפי ההשערה הזו, תנועות הלסת והפנים במהלך הפיהוק מעודדות זרימת דם בגולגולת, וכך מאפשרות לחלק מהחום שהצטבר בו "לברוח, בצורה יעילה יותר לאוויר".

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page