696636704829481
top of page

שחר | מודיעין

לפי המיתולוגיה היוונית, מה נתן פרומתאוס לבני האדם?

ורד המדענית עונה...

במיתולוגיה היוונית, הטיטאן פְּרוֹמֶתֶאוּס גנב מהאלים את האש ונתן אותה לבני האדם. הוא גם לימד אותם איך לשלוט באש להדליק אותה, כדי שיוכלו תמיד לבשל את מזונם ולהתחמם ליד המדורה. על כך נענש בידי האלים

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page