696636704829481
top of page

אלמוג | אילת

מדוע יש במעמקי הים יצורים רבים שמאירים?

ורד המדענית עונה...

רוב היצורים המאירים חיים בים, וככל שנצלול עמוק יותר נמצא רבים יותר. אילו יצורים יכולים להאיר? יצורים מיקרוסקופיים כמו חיידקים, פטריות ואצות, וגם יצורים מורכבים יותר כמו אלמוגים, מדוזות, תולעים, סרטנים, חרקים ואפילו דגים. מדענים משערים שהביולומינציה התפתחה במעמקי הים כדי לאפשר תקשורת בחושך. בעומק של אלף מטר קר וחשוך מאוד. בתנאים האלה ייצור שמסוגל לייצר אור יכול לקבל יותר מידע על הסביבה מכל מתחריו, וכך עולים סיכוייו לשרוד

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page