696636704829481
top of page

נגה | סתריה

מהו ליקוי חמה?

הדס המדענית עונה...

ליקוי חמה הוא תופעה נדירה שבה הירח נמצא בין השמש לכדור הארץ וחוסם את האור שמגיע אלינו. לזמן קצר מאוד, היום הופך בפתאומיות ללילה. התופעה הזאת מוכרת לבני האדם כבר אלפי שנים ואפילו כתוב עליה בתנ"ך.

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page