696636704829481
top of page

אוריה | אשדוד

מה זה אפור ולבן במוח?

גלית הרופאה עונה...

אפשר לחלק את רקמת המוח לשני סוגים עיקריים: החומר האפור מכיל ריכוזים של גופי תאי עצב, ואילו החומר הלבן מורכב ברובו מאקסונים שמחברים בין האזורים השונים של חומר אפור במוח.

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page