696636704829481
top of page

טוהר | טבריה

ראיתי סרטון על פטרייה שזוהרת בחושך, זה אמיתי?

אור האגרונום עונה...

יש מינים של פטריות שיכולות להאיר. לתופעה הזאת קוראים ביולומינציה. מדובר באור חלש יחסית בגוון ירוק-כחול שאפשר לראות רק בחשיכה גמורה. מדענים מניחים שההארה של הפטריות משמשת למשיכת חרקים שמפיצים את הנבגים של הפטרייה. כך מופצת הפטרייה לאזורים חדשים ביער

דני | רחובות שואל..

למה שיער מלבין עם הגיל?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

דני | רחובות שואל..

למה אנחנו מתגרדים?

bottom of page